Hverdagen hos os

Vores arbejdstider ligger mellem 7-18 mandag-fredag med mulighed for at vælge aften og weekendopgaver.

Vores fokus er på uddannelsesopgaver, da vi har en god aftale med STUK. De fleste af vores aktiviteter ligger derfor omkring større byer.

Vi tager også imod alle andre slags tolkeopgaver lige fra sociale tolkninger, tolkninger på arbejdspladser til øvrige steder som skoler, hospitaler, politiet mv.

Vi har mulighed for skrivetolkeopgaver via vores nye aftale med STUK og vores søskendeselskab TekstTolk og fjerntolkning er en naturlig del af vores hverdag både internt og eksternt via 12K Studio.

Vi har smartphones, der fungerer som vores mobile minikontorer – hvor vi altid kan få fat i administrationen og kollegerne over FaceTime, Skype, telefon, SMS. Vi kan opdatere status på vores sociale intranet, ligesom vi herfra kan hente alle de oplysninger vi skal bruge om vores opgaver.

Via IT er vi altid tæt på kollegerne, men vi mødes også fysisk. Vi har faste lokale personalemøder hver måned, og derudover mødes vi til en årlig julefrokost og sommerfest, ligesom vi styrker fagligheden via vores årlige temadag, personaleweekend og opfølgende kompetence-udviklingsforløb og kurser.