Hvad vi tilbyder

 • Virtuelt koncept, socialt intranet og smartphones
 • Arbejdstid på hverdage indenfor rammen kl. 07-18
 • Overenskomst HK/Dansk Erhverv
 • Mulighed for at arbejde hjemmefra
 • Mulighed for fjerntolkning og skrivetolkning
 • Ansvar – herunder praktikanter og studerende
 • Sundhedsordning for såvel arbejde som fritid
 • Månedlig massageordning
 • Ny frisk ledelse & fleksibel administration
 • Personalemøder, temadage, personaleweekender
 • Relevante kurser, forløb og efteruddannelse
 • Hvordan-går-det-samtaler, MUS, opfølgninger