Tolketid


Hos os er du sikker på personlig, professionel behandling og altid med et venligt smil både fra dine tolke og fra administrationen. Vi sætter nemlig en ære i at kende og forstå vores brugere. Vi har sikret at vores tolkeservice er bred og landsdækkende.

Vi har
0
Tolke
Kontoret er åbentMandag – Torsdag
9:00 – 15:00
Fredag
9:00 – 13:00
Vi har eksisteret siden
1900
Arbejdsmarkedet

Arbejde

Vi tilbyder tolkning på arbejdsmarkedet. Har du bevillingen, har vi tolken til dig.

Vi dækker bl.a.:

 • Mødeaktiviteter
 • Telefontolkning
 • Korrekturlæsning
 • Oplæg, kurser, efteruddannelse mv.

Uddannelse

Vi leverer tolkning til dig, der har brug for tolk til din uddannelse på alle niveauer.

Vi dækker bl.a.:

 • Ungdomsuddannelse
 • Videregående uddannelse
 • Kursus, opkvalificering, mv.

Uddannelsestolkning
Social tolkning

Sociale aktiviteter

Vi kan sende tolk til f.eks. familiefester, lægebesøg eller frivilligt arbejde.

Vi dækker bl.a.:

 • Kirkelige handlinger
 • Sociale aktiviteter
 • Fysioterapi og lign.
 • Offentlige oplæg mv.

Vores profil

Landsdækkende

Tolketid er et firma, der leverer tegnsprogstolkning til døve, hørehæmmede, CI brugere og mere. Tolketid dækker hele landet og inden for alle områder fra uddannelse, det sociale område, jobcentrene og de øvrige sektorer. For at løse opgaverne har vi et netværk af interne/eksterne tolke.


Digital profil

Tolketid er et tolkefirma, der værdsætter nye ideer. Ledelse og medarbejdere sætter pris på synlighed, åbenhed og netværk. Mange tolke og brugere tilhører en generation, der lever i den digitale nutid med nettet som en integreret del af hverdagen. Det sociale og virtuelle er en central del af Tolketid.

Ansvarlig tolkning

Tolketid er interesseret i at bidrage til en tolkebranche, der trives i mange år frem til glæde for alle. Det gør vi uden at gå på kompromis med arbejdsforholdene eller tolkefagligheden. Gennem en ansvarlig økonomistyring og nytænkning kan vi sikre kvalitet til en fornuftig pris.


Bag Tolketid

Tolketids daglige drift varetages af Maria Buch Klausen, der koordinerer opgaver og tolke.
Ansvarlig for Tolketids overordnede aktiviteter er Tina Boss Dideriksen. I bestyrelsen sidder Jakob Gade, Carsten Bang og Herluf Juul Christiansen, som også står bag søsterselskaberne 12K og TekstTolk.